Εκλογική καμπάνια 2019 (στόχος 40.000€)

1% Χρηματοδοτήθηκε     Έμειναν 80 Μέρες