Ο προϋπολογισμός των εξόδων των εκλογών αναλυτικά.

  • Ψηφοδέλτια 
      8.260.000 τεμ χ 1,25 ανά χιλιάδα: 10.325 + (23% ΦΠΑ 2374,75 €) = 12.699,75
  • Μεταφορικά 
      56 περιφέρειες χ 80 € (Μ.Ο) : 4480 € + (23% ΦΠΑ  1030,40 €) = 5510,40 €
  • Μικροέξοδα / Εκδηλώσεις

      Party, προσκλήσεις, εκτυπώσεις, αναλώσιμα, τηλεοπτικά σποτ κλπ: 909,85 €

  • Παράβολα από το κόμμα
      Εξεταστέα κατά περίπτωση: 40 x 147 € = 5880 €

ΣΥΝΟΛΟ 25.000 €