Μερικοί λόγοι για να γίνεις μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Σημαντικά Ζητήματα

Ζούμε ήδη την εποχή της ψηφιακής επανάστασης, η οποία πλέον εκτείνεται σχεδόν σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η νομοθεσία και διακυβέρνηση όμως κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση με έναν σχεδόν ανύπαρκτο ρυθμό. Όλα τα Κόμματα Πειρατών ανά τον κόσμο είναι τα πρώτα που έθεσαν στο πρόγραμμα τους τις ουσιώδεις αρχές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της ελευθερίας στο διαδίκτυο, των πολιτικών δικαιωμάτων και της ελεύθερης διακίνησης της γνώσης στην καρδιά μιας πολιτικής ατζέντας. Αρχές οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με το πολιτικό κατεστημένο αλλά και τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρήσεων και οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο επίκαιρες.

Μια νέα μορφή ενασχόλησης με την πολιτική

Ενώ η τεχνολογία συνεχίζει να αλλάζει τις ζωές μας και εισάγει νέες μορφές επικοινωνίας, οι πολιτικοί σχηματισμοί στην Ελλάδα δεν καταφέρνουν να ακολουθήσουν. Οι πειρατές προσφέρουν κάτι εναλλακτικό: Οι συνεδριάσεις είναι συχνές, τις περισσότερες φορές διαδικτυακές και πάντα ανοιχτές σε όλους, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη αλλά και σε τρίτους να τις παρακολουθούν και να συμμετέχουν στο διάλογο.

Συμμετοχή και Δημοκρατία

Οι πειρατές είναι το πιο ανοιχτό και συμμετοχικό κόμμα της Ελλάδας, το μόνο με ανοιχτό φόρουμ προς όλους. Επιπρόσθετα, οποιοδήποτε οικονομικά ενήμερο μέλος (ετήσια συνδρομή: €12) έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση, να προτείνει και να θέσει υπό ψηφοφορία οποιοδήποτε θέμα. Το Κόμμα δεν έχει κεντρική εξουσία και δεν υποκινείται από συμφέροντα.

Όλα τα μέλη είναι ευπρόσδεκτα να βοηθήσουν άμεσα στην περαιτέρω εξέλιξη των πολιτικών μας θέσεων, να προτείνουν και να οργανώσουν δράσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως αν συμφωνήσουν τουλάχιστον 3 μόνο μέλη για την έκδοση μιας ανακοίνωσης σχετικής με την επικαιρότητα έχουν δικαίωμα να το κάνουν εφόσον αυτή συμβαδίζει με τις αρχές και τις θέσεις των πειρατών.

Χαλαρές και φιλικές συναντήσεις

Η συμμετοχή στην πολιτική δεν πρέπει να προκαλεί τρόμο. Προωθούμε μια ανοιχτή και φιλική ατμόσφαιρα κυρίως στις τοπικές συναντήσεις μας οι οποίες τις περισσότερες φορές λαμβάνουν χώρα σε καφετέριες, άλλους δημόσιους χώρους ή χώρους φίλων. Προσπαθούμε πάντα να συνδυάσουμε τη πολιτική κουβέντα με τη ψυχαγωγία και δεν πρόκειται ποτέ να αποκλείσουμε κάποιον από μια συζήτηση επειδή τυχαίνει να μην έχει άριστη γνώση επί του θέματος.

Δουλεύοντας εθελοντικά

Τα μέλη, δεν θεωρούν τους εαυτούς τους επαγγελματίες πολιτικούς, η ενασχόληση τους με τις διεργασίες του κόμματος γίνεται εθελοντικά  θυσιάζοντας πολλές φορές τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο τους. Ανάλογα με τις γνώσεις, τις ικανότητες και το χρόνο του, κάθε μέλος συμμετέχει στην παραγωγή πολιτικής, ως εκπρόσωπος σε εκδηλώσεις, σε δράσεις ή σε υποστηρικτικές ομάδες όπως αυτή της διαχείρισης των ψηφιακών υποδομών του κόμματος.

Πλήρης ενημέρωση και συναναστροφή με τα άλλα μέλη

Ως μέλος θα μπορείς να λαμβάνεις συχνές ενημερώσεις για όλες τις διεργασίες που τρέχουν και θα συναναστρέφεσαι με τα υπόλοιπα μέλη, συμμετέχοντας με πλήρη δικαιώματα σε όλες τις ψηφιακές μας πλατφόρμες.

Μην το σκέφτεσαι άλλο, συμπλήρωσε τώρα την Αίτηση Εγγραφής!

(οδηγίες)